Signalizace termínu ochrany vinic proti obalečům

Lokality

Signalizační zprávy

Signalizační zpráva I - 23.4.2018 23. 04. 2018, 00:00

Během víkendu 20.4 - 21.4. začal na některých JM lokalitách nálet obaleče mramorovaného. Viz gryfy letu. O dalším průběhu letu vás budeme informovat.


Siznalizační zpráva II - 30.4.2018 30. 04. 2018, 00:00

Na všech lokalitách JM začal nálet obou druhů obalečů ( obaleče jednopásého i mramorovaného). V Dolním Rakousku už začalo během tohoto víkendu kladení vajíček. Ve srovnání s loňským rokem je let zhruba o 6 dní napřed. Viz grafy náletu.


Signalizační zpráva III - 4.5.2018 05. 05. 2018, 00:00

4.5. začalo na lokalitách kolem Vídně líhnutí housenek obaleče mramorovaného. Líhnutí housenek obou druhů obalečů (EA, LB) na lokalitách Jižní Moravy můžeme očekávat v polovině příštího týdne.


Signalizace IV - 9.5.2018 09. 05. 2018, 00:00

V těchto dnech začíná na lokalitách JM líhnutí housenek obaleče mramorovaného i obaleče jednopásého. Optimální termín pro ošetření proti housenkám doporučujeme na konec tohoto týdne případně začátek příštího týdne.


Signalizační zpráva V - 14.5.2018 14. 05. 2018, 00:00

V průběhu minulého týdne začalo líhnutí housenek obalečů první generace. Vinice s vysokým výskytem obalečů je vhodné ošetřit již proti první generaci - optimální termín je cca středa až pátek tohoto týdne. Doporučené ošetření LEPINOX PLUS 1kg/ha. Na většině lokalit bývá ochrana směřována proti druhé generaci obalečů. Vinice chráněné metodou matení samců samozřejmě není třeba nyní proti obalečům ošetřovat.