Signalizace termínu ochrany vinic proti obalečům

Lokality

Signalizační zprávy

Signalizační zpráva I - 15.6.2018 15. 06. 2018, 00:00

Koncem tohoto týdne začal na některých lokalitách JM let obalečů ve vinicích ( obaleče jednopásého i obaleče mramorovaného). Viz grafy náletů z jednotlivých lokalit. O dalším průběhu letu vás budeme informovat.


Signalizační zpráva II - 2.7.2018 02. 07. 2018, 00:00

V minulém období i v těchto dnech byl na sledovaných lokalitách zaznamenán četný let druhé generace motýlů obalečů ve vinicích (EA, LB). Již začalo líhnutí prvních housenek 2. generace obalečů. 1) Ošetření pro lokality s vysokokým výskytem obalečů: vzhledem k rozvleklé vlně náletu obalečů doporučujeme dvě ošetření přípravkem LEPINOX Plus v dávce 1 kg/ha + Prev B2 0,2%, ošetření zopakovat po 10-12 dnech od prvního ošetření. Toto ošetření doporučujeme provést v lokalitách se silným výskytem obalečů v první generaci. Optimální termín je v těchto dnech (Út – St) 2) Ošetření vinic s nižším výskytem: ošetření provést koncem tohoto týdne přípravkem LEPINOX Plus v dávce 1 kg/ha + PREV B2 0,2%.


Signalizační zpráva III - 2. generace - 10.7. 2018 10. 07. 2018, 00:00

Obaleč mramorovaný a obalečík jednopásný (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) Obaleči jsou velmi významným faktorem podporujícím napadení hroznů plísní šedou a tím mají silně negativní vliv na kvalitu suroviny. V minulém období byl na sledovaných lokalitách zaznamenán pokles aktivity letu druhé generace samců motýlů obalečů. Nyní probíhá líhnutí housenek obalečů. Doporučené ošetření proti druhé generaci housenek obalečů: 1) Při ošetření ve dvou termínech (lokality se silnou populací škůdce): LEPINOX Plus v dávce 1 kg/ha + Prev B2 0,2%, druhé ošetření po 10 dnech od prvního ošetření. Druhé ošetření doporučujeme provést – v tomto týdnu (ST - Pá). 2) Ošetření v jednom termínu, pokud již nebylo provedeno doporučujeme provést ihned LEPINOX Plus v dávce 1 kg/ha + PREV B2 0,2%. Přípravek LEPINOX plus NELZE mísit s přípravky ( AquaVitrin K, Flowblrix), postřiková kapalina nesmí překročit hodnotu pH 8. LEPINOX Plus lze mísit se Sírou BL a PREV B2. Doporučené dávka vody 300 litrů do zóny hroznů.