Lokality

Signalizační zprávy

Signalizační zpráva I - 28.4.2020 28. 04. 2020, 00:00

V pondělí 27.4. začal na některých lokalitách Jižní Moravy let obaleče mramorovaného. Na některých lokalitách v Dolním Rakousku začalo kladení vajíček obaleče jednopásého. O dalším průběhu letu a optimálním termínu ošetření budeme informovat v dalších signalizačních zprávách.


Signalizační zpráva II - 12.5.2020 12. 05. 2020, 00:00

V současné období probíhá nálet samců obalečů do feromonových lapačů. Je zaznamenáván relativně vysoký počet jedinců obaleče mramorovaného oproti minulému roku. Obalečík jednopásný se na Jižní Moravě vyskytuje velmi ojediněle a ve velmi malých počtech na vlhkých lokalitách. Na teplých stanovištích již začalo líhnutí housenek první generace. Proti první generaci není nutné neprovádí ošetření. Je velmi důležité provést kontrolu počtu housenek z první generace a následně provést ošetření ve druhé generaci.