Lokality

Signalizační zprávy

Signalizační zpráva I - 7.5.2021 07. 05. 2021, 00:00

V úterý 4.5. začal na některých lokalitách Jižní Moravy let obaleče mramorovaného. O dalším průběhu letu a optimálním termínu ošetření budeme informovat v dalších signalizačních zprávách.


Signalizační zpráva II - 20.5.2021 20. 05. 2021, 00:00

V současné období probíhá nálet samců obalečů do feromonových lapačů. Je zaznamenáván relativně vysoký počet jedinců obaleče mramorovaného oproti minulému roku. Obalečík jednopásný se na Jižní Moravě vyskytuje velmi ojediněle a ve velmi malých počtech na vlhkých lokalitách. Na teplých stanovištích již začalo líhnutí housenek první generace. Proti první generaci není nutné provádět ošetření. Je velmi důležité provést kontrolu počtu housenek z první generace a následně provést ošetření ve druhé generaci.